ΑΝΝΑ ΠΛΕΥΡΗ
Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Δρ., Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου & ADR Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Αδικοπραξίες, Αστική ευθύνη, Ανταγωνισμός – Κρατικές ενισχύσεις, Ακίνητα, Αναγκαστική Εκτέλεση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αξιόγραφα, Δημόσιες Συμβάσεις, Διαφορές στον χώρο εργασίας, Κατασκευαστικές διαφορές, Διεθνείς Συναλλαγές, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Διασυνοριακές διαφορές, Εμπορικά Σήματα, Εμπορικές Εταιρίες – Επιχειρήσεις, Εμπορικές Συμβάσεις, Ενέργεια,  Επενδύσεις, Επενδυτική Διαιτησία, Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, Ιατρικές διαφορές, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Καταναλωτικές διαφορές – Προστασία Καταναλωτή, Κληρονομικές διαφορές, Κοινοπραξίες, Κτηματολόγιο, Μεταφορές, Μισθωτικές Διαφορές, Ναυτικό Δίκαιο – Ναυτιλία, Οικογενειακές διαφορές, Πετρέλαια & Φυσικό Αέριο, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πολιτική Δικονομία, Πτωχευτικό Δίκαιο – Αφερεγγυότητα,  Συγκριτικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, Τεχνολογία,  Τηλεπικοινωνίες, Τουριστική Νομοθεσία – Ξενοδοχεία, Τραπεζικές διαφορές, Φαρμακευτικά, Χρηματιστηριακές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Εμπειρία στη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση: Έχει μετεκπαιδευθεί, ως νομικός, διαμεσολαβήτρια και διαιτητής, σε διάφορα προγράμματα μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελβετία και στην Αμερική. Επιπρόσθετα, έχει μετεκπαιδευθεί στο αντικείμενο της Διεθνούς Διαιτησίας σε πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του Ντίσελντορφ στη Γερμανία. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (Mediator) Αστικών, Εμπορικών, Εργασιακών και Οικογενειακών Διαφορών και ODR, μέλος του Μητρώου Διαμεσολαβητών των Υπουργείων Δικαιοσύνης Ελλάδας και Κύπρου, πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, μέλος του Καταλόγου Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών  του ΕΚΕΕΧΔ και μέλος του CIArb. Επιπρόσθετα, έχει εκπαιδευθεί σε διεθνές πρόγραμμα διαπραγματεύσεων (Dubai, 2017). Έχει υπάρξει 3 φορές κριτής (judge) στον διεθνή διαγωνισμό διαμεσολάβησης του ICC στο Παρίσι  και είναι εκπαιδεύτρια-μέλος του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ με πλούσια δράση σε εκπαιδεύσεις νομικών.

Σπουδές: πτυχίο Νομικής (2002), ΜΔΕ Αστικού, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Εργατικού Δικαίου, ΑΠΘ (Βαθμός Άριστα). Διδακτορικό (άριστα με διάκριση-υπότροφος ΙΚΥ) στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ΑΠΘ. ΜΔΕ Διεθνούς Δικαίου (ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο), ΔΠΘ.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Επαγγελματική πορεία: Είναι μέλος του ΔΣΘ (2004 – σήμερα) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (2005 – σήμερα). Δραστηριοποιείται ως δικηγόρος σε τομείς του ιδιωτικού δικαίου (αστικό και εμπορικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, διαιτησία) και των επενδύσεων και συμμετέχει ενεργά στη διαιτητική πράξη. Υπήρξε ειδικό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΔΕΠ) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Από το έτος 2014 είναι μέλος ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2014 – Ιούνιος 2019) και Επίκουρη Καθηγήτρια από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα. Διδάσκει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ενώ ερευνά και την θεματική της σχέσης μεταξύ Δικαίου και Τεχνολογίας. Έχει συγγράψει 2 μονογραφίες, μία επί αντικειμένου αστικού δικονομικού δικαίου (Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014) και μια επί της διαιτησίας ενεργειακών διαφορών (Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο), (Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018) συμμετέχει, ως συγγραφέας σε πολλά συλλογικά έργα αστικού δικονομικού δικαίου και ADR και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών στην  ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και επιστημονική συνεργάτης σε πληθώρα νομικών περιοδικών. Έχει δεκάδες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δώσει αρκετές διαλέξεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αγγλία, στην Αυστρία και στην Ελβετία.