ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛΑΤΗ
Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Εντεταλμένη Λέκτορας (BCA)
Διαμεσολαβητής