ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ., πρώην Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, Πρόεδρος ΟΠΕΜΕΔ
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Σπουδές: Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (1963). Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1968). Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1968). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II (DES de Droit Public, 1974), όπου παρακολούθησε αργότερα μαθήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας (1988-1989).

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος υπηρέτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον διορισμό του κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού το 1976 μέχρι την αφυπηρέτησή του (2012) από τη θέση του Προέδρου ΣτΕ. Διετέλεσε εισηγητής σε σημαντικές υποθέσεις (υπόθεση του δασικού νόμου, υπόθεση του Μουσείου της Ακρόπολης, υπόθεση του γηπέδου της ΑΕΚ), ενώ, υπό την προεδρία του, έχουν εκδοθεί πολλές σημαντικές αποφάσεις (υποθέσεις του Μνημονίου, της έκτακτης εισφοράς που εισπράχθηκε μέσω ΔΕΗ, του «Καλλικράτη» κ.ά.).

Κατά τα έτη 1969-1973 άσκησε δικηγορία πρώτα στην Αθήνα, με εξειδίκευση σε θέματα ναυτικού δικαίου, και στη συνέχεια στο δικηγορικό γραφείο Ince&Co του Λονδίνου.

Έχει διατελέσει μέλος δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών καθώς και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, ενώ διετέλεσε σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα δημοσίου δικαίου (1991-1993) και μέλος της ΚΕΝΕ (1990-1991).

Από τον Οκτώβριο του 2005 ήσκησε, παραλλήλως με τα καθήκοντά του ως δικαστικού λειτουργού, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, θέση από την οποία υπέβαλε παραίτηση μετά την προαγωγή του σε Πρόεδρο του ΣτΕ το 2009. Στις 16 Μαΐου 2012 ορκίστηκε Πρωθυπουργός, κατόπιν εντολής την οποία έλαβε την ίδια μέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον σχηματισμό Υπηρεσιακής Κυβέρνησης για τη διενέργεια εκλογών.

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ και Πρόεδρος του Οργανισμούς Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.