ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
Δικηγόρος, DPhil, Εταίρος "Three Crowns LLP"
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία

Εμπειρία στη Διαιτησία: Η πολυετής εμπειρία του καταλαμβάνει την επίλυση διακρατικών, επενδυτικών και εμπορικών διαφορών. Έχει εκπροσωπήσει κράτη, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες σε περισσότερες από 70 υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης έως σήμερα υπόθεσης θαλάσσιας οριοθέτησης ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (Peru v. Chile), της πρωτοποριακής υπόθεσης «Black Economic Empowerment» ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID, Foresti and ors v South Africa), καθώς και σε κάποιες από τις σημαντικότερες υποθέσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας την τελευταία δεκαετία.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Σπουδές: απόφοιτος πανεπιστημίων Αθήνας και Στρασβούργου, διδακτορική διατριβή στο πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Ο Γεώργιος Πετρόχειλος QC είναι εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία «Three Crowns LLP», με εξειδίκευση στη διαιτητική επίλυση διαφορών. Έχει διατελέσει επικεφαλής του Τμήματος Διαιτησιών στο Παρίσι μιας εκ των μεγαλυτέρων δικηγορικών εταιριών διεθνώς καθώς και του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της ίδιας εταιρίας. Είναι δικηγόρος Γαλλίας, Ελλάδος (παρ’ Αρείω Πάγω) και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχει πληθώρα δημοσιεύσεων τόσο στο πεδίο του διεθνούς δικαίου όσο και της διεθνούς διαιτησίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η γνωστή μονογραφία «Procedural Law in International Arbitration», καθώς και το έργο «UNCITRAL Arbitration», που συνέγραψε από κοινού με τον Jan Paulsson. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος κράτους-μέλους στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) από το 2007, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Fribourg στην Ελβετία, καθώς και ανταποκριτής στην Επιτροπή Διεθνούς Διαιτησίας της International Law Association.