ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διαιτητής