ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διαιτητής
2103341154, 6944763250
apostoloupap@yahoo.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Μεθοδολογία Ιδιωτικού Δικαίου

Εμπειρία στη διαιτησία: Εγχώρια και διεθνής διαιτησία

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1972 (βαθμός «άριστα»). Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Tübingen, 1976. Θέμα διατριβής ”Schlechterfüllung beim Vertrag zugunsten Dritter” (βαθμός “magna cum laude”).

Ακαδημαϊκή εξέλιξη και θέση: Επιμελητής της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών,1977, Υφηγητής Νομ. Σχολής Παν. Αθηνών, 1983 (θέμα υφηγεσίας «Οι καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες»)-Επίκουρος καθηγητής Νομ. Σχολής Παν. Αθηνών, 1984,-Αναπληρωτής καθηγητής Νομ. Σχολής Παν. Αθ.,1989 -Sabbatical Oxford,1989-90,-Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, 1994. Ομότιμος Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, 2016.

Τρέχουσες επαγγελματικές δραστηριότητες: Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Διαιτησίες, Γνωμοδοτήσεις.

Διεθνείς δραστηριότητες: Διεθνείς Συμβολές: σε Τιμητικούς Τόμους για ξένους καθηγητές, όπως κκ. H. P. Westermann, Klaus Hopt ,Rolf  Stürner, κ.λπ.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις δημοσιεύσεις του Καθηγητή Παναγιώτη Παπανικολάου.