ΝΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
Δικηγόρος Αθηνών Παρ' Αρείω Πάγω - LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια UK & ΥΔΔΑΔ, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Αθήνα) & ADR CENTER (Italy)
Διαμεσολαβητής
Μέρλιν 3, Αθήνα, 10673
2103315181, 6977714424
npapadogeorgaki@gmail.com

Τομείς Εξειδίκευσης: οικογενειακές διαφορές, διαφορές στο χώρο εργασίας, σχολική διαμεσολάβηση, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποθέσεις Ν.3869/2010, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, τραπεζική διαμεσολάβηση, διαφορές δανειοληπτών με τραπεζικά ιδρύματα σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια»

Εμπειρία στη Διαμεσολάβηση: διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επίσης Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Toolkit Company) και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, σε συνεργασία με τον ιταλικό φορέα ADR CENTER. Από το 2013 έχει εκπαιδεύσει πλήθος διαμεσολαβητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Μ.Βρετανία και Ινδία.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Σπουδές: πτυχίο νομικής, μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου) και στο ALBA Graduate Program in Business Studies for law Practitioners (Επιχειρησιακές Σπουδές για Δικηγόρους).

Η Νανά Παπαδογεωργάκη είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε Οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις στον Εργασιακό χώρο (ADR Group, UK) και Διεθνώς Πιστοποιημένη Δικηγόρος στην Εκπροσώπηση Πελατών σε Διαμεσολάβηση (IMAP, UK), με μετεκπαίδευση στην Διαμεσολάβηση (Advanced Mediation Training Course, ΜΑΤΑ, UK), στη Σχολική Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ – Jamie Walker), με ειδική εκπαίδευση στο Harvard Law School (Program on Negotiation – Mediation) και με μεγάλη εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης» και συμμετέχει σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ημερίδες, παρουσιάσεις και Fora σχετικά με τη διαμεσολάβηση.