ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ
Επικεφαλής Εταίρος της "Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία"
Διαιτητής
ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λυκαβηττού 5, Αθήνα, 106 72
2103392950
2103640805
pbernitsas@bernitsaslaw.com

Τομείς δραστηριότητας: Δίκαιο Εταιρειών, Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εκπροσώπηση εταιρειών ενώπιον Αστικών, Διοικητικών και Διαιτητικών Δικαστηρίων, Αποκρατικοποιήσεις, Χρηματοδότηση Έργων και Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, Ανάπτυξη Ακινήτων, Φορολογία

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει αναλάβει ως νομικός σύμβουλος την υποστήριξη διάδικων μερών σε διεθνείς και ελληνικές διαιτησίες. Έχει χρηματίσει διαιτητής σε διεθνείς διαιτησίες κυρίως του ICC.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. DES (Master) in Public Law, University of Paris. PhD, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: Ο Παναγιώτης Μπερνίτσας είναι Επικεφαλής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μπερνίτσας από το 1984. Έχει ενεργή παρουσία για 35 έτη σε υποθέσεις που αφορούν διεθνής συναλλαγές, διαιτησίες και σύνδικες διαδικασίες.

Ο Παναγιώτης Μπερνίτσας τυγχάνει αναγνώρισης ως ειδικός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στην Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία (Αντιτράστ) και έχει εκπροσωπήσει εταιρείες σε σημαντικές υποθέσεις εναρμονισμένης πρακτικής (Καρτέλ) ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχει σημαντική εμπειρία σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών παντός είδους και εκπροσωπεί εταιρείες σε περίπλοκες σημαντικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον Ανώτατων Δικαστηρίων και Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Ειδικεύεται επίσης σε έργα παραχώρησης και σε αποκρατικοποιήσεις, συμμετέχοντας σε πολλές από τις πρωτοπόρες, συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Η πρακτική του στον τομέα των ακινήτων εστιάζεται σε έργα ανάπτυξης ευρείας κλίμακας και σε επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια ακινήτων.

Στο πλαίσιο της προσωπικής επαγγελματικής δραστηριοποίησής του, ο Παναγιώτης έχει ενεργήσει σε αρκετές περιπτώσεις ως σύμβουλος του Κράτους για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Κρατικές Επιχορηγήσεις και θέματα Αποκρατικοποίησης. Παρέχει επίσης συμβουλές σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα για περίπλοκες φορολογικές υποθέσεις και θέματα περιουσιακού σχεδιασμού, και έχει μακρά δραστηριοποίηση σε σημαντικές φορολογικές αντιδικίες.

Ο Παναγιώτης Μπερνίτσας διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνούς Επιχειρησιακού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από το 1983 έως το 2007 και υπήρξε σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα της Ε.Ε. από το 1989 έως το 1990.