ΧΑΡΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, διεθνείς συναλλαγές, διεθνής εμπορική διαιτησία, διεθνές δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, ιδιωτικοποιήσεις

Εμπειρία στη Διαιτησία: είναι εξειδικευμένος στη διεθνή διαιτησία και ως σύμβουλος και ως διαιτητής και έχει οριστεί διαιτητής σε πολλές διεθνείς εμπορικές διαιτησίες (ICC, LCIA)

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Σπουδές: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris I – Panthéon – Sorbonne) όπου και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με διακρίσεις (Doctorat d’ État en Droit)

Ο Καθηγητής Χάρης Π. Παμπούκης γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Το 1991 εκλέχτηκε ομόφωνα λέκτορας στο Τμήμα της Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2009 τακτικός καθηγητής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία και άρθρα στους κλάδους του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του δικαίου διεθνών συναλλαγών και της διεθνούς διαιτησίας στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Υπήρξε υπεύθυνος της έκδοσης ως Γενικός Γραμματέας του περιοδικού Revue Hellénique de Droit International (1990-1995). Το 2003 δίδαξε στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης σειρά μαθημάτων σχετικά με το ολιστικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη σχέση με το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο (Droit uniforme et droit international privé- Droit international privé holistique), η οποία και δημοσιεύτηκε το 2008 (vol. 330). Το 2009 επιμελήθηκε της έκδοσης του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών, συλλογικού έργου υπό την επιστημονική του διεύθυνση. Διευθύνει τη σειρά Μελετών Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών στη Νομική Βιβλιοθήκη και είναι, επίσης, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού «ΔιΔ» (Διαιτησία & Διαμεσολάβηση και λοιπές εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών). Ο Καθηγητής Χάρης Παμπούκης δικηγορεί (είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Παμπούκης, Μαραβέλης, Νικολαΐδης και συνεργάτες») σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δικαίου διεθνών συναλλαγών και φορολογικού διεθνούς δικαίου. Είναι ειδικός σε θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών και δικηγορεί στον  Άρειο Πάγο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει αναλάβει κατά περιόδους και δημόσιες θέσεις, αρχικά ως σύμβουλος των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών σε ευρωπαϊκά θέματα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών (1999-2000). Ορίσθηκε Υπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο 2011, οπότε ανέλαβε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρμοδιότητες σχετικές με την εμπορική ναυτιλία και τις στρατηγικές επενδύσεις, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2011.