ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΥΣΙΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Έξετερ (Ηνωμένο Βασίλειο)
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Διεθνές εμπορικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο ενέργειας, περιβαλλοντικό δίκαιο.

Εμπειρία στη διαιτησία: Εμπειρία στην επίλυση διεθνών (εμπορικών) και άλλων διαφορών (κανόνες ICC, LCMA, LMA, ICSID, ARIAS UK, USA). Εμπειρία στη σύνταξη και ερμηνεία διεθνών συμβάσεων.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο (LL.M Essex, UK) και Διδακτορικές σπουδές στο Ναυτικό Δίκαιο (PhD Southampton, UK).

Η Κυριακή Νούσια έχει πολυετή εμπειρία στη δικαστική και διαιτητική επίλυση διεθνών εμπορικών και διεθνών διαφορών. Είναι ακαδημαϊκός με εκτενή εμπειρία στους τομείς του διεθνούς εμπορικού δικαίου, ναυτικού δικαίου, ασφαλιστικού δικαίου, δικαίου ενέργειας (δίκαιο υδρογονανθράκων), περιβαλλοντικού δικαίου.