ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
LL.M, Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Ζέπος & Γιαννόπουλος»
Διαιτητής