ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ
Δικηγόρος Αθηνών, LLM, Ιδρυτής Εταίρος της εταιρίας «Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία», Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (International Bar As
Διαιτητής
ΜΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρίνου Αντύπα 11, Αθήνα, 141 21
2103392070
2103390691
nmoussas@moussaspartners.gr

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ανταγωνισμός, ακίνητα, αξιόγραφα, δημόσιες συμβάσεις, δημόσιο δίκαιο, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς συναλλαγές, διεθνής εμπορική διαιτησία, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κεφαλαιαγορά, κοινοπραξίες, ορυκτά & μέταλλα, περιβαλλοντικό δίκαιο, πετρέλαια & φυσικό αέριο, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, πολιτική δικονομία, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πτωχευτικό δίκαιο, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τουριστική νομοθεσία, τραπεζικές διαφορές, χρηματιστηριακές διαφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει εκπροσωπήσει ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση εμπορικών συναλλαγών στους τομείς της εξειδίκευσής του. Χειρίζεται αντίστοιχες διαφορές ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Rules) και της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL Rules), καθώς και διεθνείς υποθέσεις διαιτησίας με αντικείμενο Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες (BIT disputes).

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M) στο Berkeley Law School των ΗΠΑ με εξειδίκευση στο δίκαιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Νικόλαος Μουσάς είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1986 (παρ’ Αρείω Πάγω από το 1994). Από το 1997 είναι Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Είναι Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων. Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΥΠΕΘΟ) για ζητήματα τραπεζικού δικαίου και εγγύησης καταθέσεων.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε νομικά περιοδικά με αντικείμενα από το αστικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, καθώς και το τραπεζικό και το δίκαιο της εγγύησης καταθέσεων.