ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης – DEA, LL.M
Διαιτητής
Κανάρη 8, Αθήνα, 106 71
2103609800
2103645800
nkerameus@kerameus.com

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, αναγκαστική εκτέλεση, αξιόγραφα, απαλλοτριώσεις – ιδιωτικοποιήσεις, ασφαλίσεις, δημόσιες συμβάσεις, δημόσιο δίκαιο, διαφορές στο χώρο εργασίας, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς συναλλαγές, διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, εργατικό δίκαιο, Ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κληρονομικές διαφορές, νομικοί έλεγχοι, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, πολιτική δικονομία, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικές διαφορές.

Εμπειρία στη διαιτησία: Πολυετής εμπειρία σε Ελλάδα, Γαλλία και Η.Π.Α. ως (i) διαιτητής, (ii) δικηγόρος και (iii) πραγματογνώμονας επί ζητημάτων ελληνικού δικαίου. Διδάσκουσα από το 2015 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά σε μεταπτυχιακό μάθημα στη διεθνή διαιτησία. Ομιλήτρια σε συνέδρια και ημερίδες διαιτησίας, μέλος πολλών συλλόγων διαιτησίας (ενδεικτικά, London Court of International Arbitration, Swiss Arbitration Association, CEPANI, ICC HELLAS, ICDR Young & International, CEPANI40, Comité Français de l’Arbitrage 40) και έντονη συγγραφική δραστηριότητα στον τομέα αυτόν.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) (Γαλλία) με έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas) (Γαλλία) (DEA) Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Διαιτησίας. Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Harvard Law School (ΗΠΑ) με έμφαση στη Διεθνή Διαιτησία.

H Νίκη Κεραμέως είναι εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία «Κεραμεύς & Συνεταίροι». Προηγουμένως εργάστηκε για ορισμένα χρόνια στο δικαστικό τμήμα της δικηγορικής εταιρείας Cravath, Swaine & Moore LLP στη Νέα Υόρκη (ενδεικτικές υποθέσεις Enron securities litigation, Fannie Mae securities litigation & government investigations, Merck (Vioxx) securities & ERISA litigations, AOL-Time Warner securities & ERISA litigations, New York Stock Exchange (Richard Grasso) litigation).

Διετέλεσε επίσης βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas) (2002-2003) και μέλος/γραμματέας του Judicial Selection Task Force of the Association of the Bar of the City of New York (2006). Διετέλεσε μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη νέου πλαισίου για τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (2014).