ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Ομότιμος Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Πολιτική Δικονομία, Δικονομικό διεθνές δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Εργατικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο

Εμπειρία στη διαιτησία:  Δίδαξε διαιτησία στο τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέγραψε πάνω από δέκα αυτοτελείς μελέτες-γνωμοδοτήσεις για τον θεσμό της διαιτησίας, που δημοσιεύθηκαν στο νομικό τύπο. Παράλληλα παραστάθηκε στον Άρειο Πάγο σε υποθέσεις ακυρώσεως διαιτητικών αποφάσεων.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γερμανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιδιωτικό Δίκαιο της Νομικής του ΑΠΘ (1975-1977) και με υποτροφία του ΙΚΥ στο Freie Universität Berlin (1978-1980). Διδάκτορας στο Τμήμα Νομικης του ΑΠΘ (1981).

Ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία: Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του καθηγητή Κ. Κεραμέως (1975-1981). Λέκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1982). Υφηγητής Νομικού Τμήματος ΑΠΘ (1984) και τακτικός καθηγητής στο ίδιο Τμήμα από το έτος 1992 έως το 2015.

Δίδαξε για τριάντα πέντε περίπου έτη Πολιτική Δικονομία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ, καθώς και επί δεκαετία τουλάχιστον στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Διετέλεσε πάνω από 10 χρόνια μέλος των Ανώτατων Δικαστηρίων (ΑΕΔ, Μισθοδικείο, Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο).

Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης της ALPHA BANK από το 2001 έως το 2016.

Επιστημονικός Διευθυντής της Νομικής Επιθεωρήσεων «Αρμενόπουλος» του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1993 έως το 2917.

Συνεκδότης (μαζί με τους Καθηγητές Κ. Καλαβρό και Ν. Κλαμαρή) του περιοδικού «Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, που εκδίδεται από το 2008.

Είναι μέλος της Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht και της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων.

Κυριότερες δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες

– Το έννομο συμφέρον ως προϋπόθεση του παραδεκτού των ενδίκων μέσων κατά τον ΚΠολΔ, διδακτορική διατριβή (1981) σ. 281

– Ο δικαστικός συμβιβασμός, διατριβή επί υφηγεσία (1984) σ. 366

– Οι νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη (1987) σ. 237

– Η ένσταση εκκρεμοδικίας στην πολιτική δίκη (1992) σ. 338

Συστηματικά έργα

– Πολιτική Δικονομία Ι (θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα) (2003) σ. 646 + XXXVII

– Πολιτική Δικονομία ΙΙ (τακτική διαδικασία, απόδειξη) (2005) σ. 926 + XLVI

– Πολιτική Δικονομία IΙΙ (ένδικα μέσα) (2007) σ. 672 + XLIV

– Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι. Γενικό Μέρος (2010) σ. 767 + XLIV

– Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ. Ειδικό Μέρος (2011) σ. 872 + XLVII

Άλλα έργα

– Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας2 (2016) σ. 1006

– Εγχειρίδιο Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως (2012) σ. 919

– Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Κείμενο-Νομολογία ΔΕυρΚ και Ελληνικών Δικαστηρίων-Αιτιολογικές Εκθέσεις (1995) σ. 440

– Οι Συμβάσεις Βρυξελλών και Λουγκάνο (1998) σ. 571

– Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο (Κανονισμοί – Οδηγίες. Κατ’ άρθρο Βιβλιογραφία, Νομολογία ΔΕυρΚ και Ελληνικών Δικαστηρίων, Αιτιολογικές Εκθέσεις) (2008) σ. 875

– Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας, Ερμηνεία των άρθρων 1913-1922 ΑΚ, σε Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, Τόμος Χ (1998) σ. 297-370

– Πανεπιστημιακά Βοηθήματα. Γενικές διατάξεις ασφαλιστικών μέτρων. Διάγραμμα παραδόσεων (1986) σ. 76.

– Συνεκδότης (μαζί με τον ομότιμο Καθηγητή Κ. Κεραμέα και τον επί τιμή Αρεοπαγίτη Δ. Κονδύλη) του συλλογικού ερμηνευτικού (κατ’ άρθρο) έργου: Ερμηνεία ΚΠολΔ Ι, ΙΙ (2000)

– Συνέγραψε μεγάλο αριθμό (πάνω από 150) άρθρων, μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.λπ., που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και τιμητικούς τόμους. Οι αυτοτελείς αυτές μελέτες εκδόθηκαν σε δύο τόμους: Νομικές Μελέτες Ι (1999) σ. 726 + XII και Νομικές Μελέτες ΙΙ (2014) σ. 946 + XIV

– Συνέγραψε πρόσφατα μαζί με την καθηγήτρια Ε. Σαχπεκίδου το έργο: Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία (2016) σ. 770 + XL (Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις).