ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ
Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διαιτητής