ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ
Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ., Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

Εμπειρία στη διαιτησία: Από το 2013 συμμετέχει σε διαιτησίες ως επιδιαιτητής. Πέντε υποθέσεις περατώθηκαν με την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων (ετών 2013, 2014 και 2015).

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακός τίτλος ανωτάτων σπουδών Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris ΙΙ

Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος υπηρέτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον διορισμό του κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού το 1972 μέχρι την αφυπηρέτησή του (2013) από τη θέση του Προέδρου ΣτΕ.

Υπήρξε προϊστάμενος του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κατά τα έτη 1998-2001, μέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης κατά τα έτη 1985-1989 και 1995-2001 και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

Δίδαξε επί πενταετία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Διευθυντής Σπουδών 1994-1996, Γενικός Διευθυντής 1996-1999). Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα νομικά περιοδικά σχετικά με θέματα συνταγματικού δικαίου και δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ηλεκτρονικής νομικής επιθεώρησης Νόμος και Φύση, Πρόεδρος των επιστημονικών σωματείων Ε.Ε.ΔΙ.ΠΟ.Χ. (Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας) και Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ. (Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών) και μέλος του σωματείου Ινστιτούτο Διοικητικών Μελετών και Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος κατά την περίοδο 1998-2007.

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΔ.