ΜΙΧΑΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Διαιτητής
2103600680
m.marinos@mklpartners.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο,  δίκαιο ενέργειας, συμβάσεις διανομής, ενοχικές συμβάσεις

Εμπειρία στη διαιτησία: Συμμετοχή υπό διαφορετική ιδιότητα σε πλέον από 20 διαιτησίες ελληνικές και διεθνείς (ΙCC)

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αμβούργου (θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η αθέμιτη προσέγγιση σε ξένα διακριτικά γνωρίσματα» (1982)

Ο Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος είναι Μέλος ΔΕΠ στην Νομική Σχολή ΔΠΘ από το έτος 1989. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το δίκαιο της ενέργειας, μέλος της Ένωσης Εμπορικολόγων, μέλος της Ελληνογερμανικής Ένωσης Νομικών και διδάσκων στην Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) από το έτος 2005. Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, λ.χ. για το δίκαιο σημάτων, το δίκαιο προσωπικών εταιριών, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/943. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα 2003-2006.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις ελληνικές και ξένες (γερμανικά, αγγλικά) στο δίκαιο εταιριών, δίκαιο ανταγωνισμού, πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας ενωσιακό δίκαιο, δίκαιο συμβάσεων διανομής και δημοσίων έργων. Έχει συμμετάσχει σε τέσσερα συλλογικά έργα και αναλάβει την οργάνωση και συντονισμό τριών συλλογικών έργων. Είναι συγγραφέας τεσσάρων εγχειριδίων: Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων (2016),  Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού 2015), Δίκαιο ευρεσιτεχνίας (2013).