ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ,
Διαιτητής
Ν. Σκουφά 21, Αθήνα
2103390091
2103390093
m.velegrakis@kpvlegal.com

Τομείς εξειδίκευσης: κατασκευαστικές διαφορές, φαρμακευτικά, ενέργεια, δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, χωροταξία – πολεοδομία – υποδομές.

Εμπειρία στη διαιτησία:

 • Διαφορά μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου για την κατασκευή κτιρίων ελέγχου γραμμής μεταφοράς φ.α. (ICC) – 2001.
 • Τεχνική διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και παραχωρησιούχου αυτοκινητοδρόμου σχετικά με τη χορήγηση παράτασης επί του συμβατικού χρονοδιαγράμματος (ΚΠολΔ) – 2010.
 • Διαφορά μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Παραχωρησιούχου Αυτοκινητοδρόμου για αποζημίωση – 2010.
 • Διαφορά μεταξύ εταιρείας διαχειριστή ενεργειακής υποδομής και παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με το κύρος καταγγελίας σύμβασης κατασκευής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (KΠολΔ) – 2010.
 • Διαφορά μεταξύ αναδόχου αξιοποίησης ολυμπιακού έργου και Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής σύμβασης (ΚΠολΔ) – 2011.
 • Διαιτησίες τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μεταξύ μελετητή και αναδόχου δημοσίων έργων (Π.Δ. 723/1979, ΚΠολΔ) – 2011, 2012.
 • Εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Σπουδές:  Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και στο Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Paris 2 – Panthéon – Assas (Γαλλία), με υποτροφία του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλος. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η έννοια της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό δίκαιο»).

Δημοσιεύσεις – Επιστημονικές Δραστηριότητες:

 • Περιβάλλον, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 417 κ.ε. (Υποδείγματα δικογράφων με υπομνηματισμό). Αστική Ευθύνη του Δημοσίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σελ. 331 κ.ε. (Υποδείγματα δικογράφων με υπομνηματισμό).
 • Σχόλιο στη ΣτΕ 3349/2014, Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου 11/2014. Public Procurement 2010 – Greece, International Comparative Legal Guide (Συνοπτική παρουσίαση του συνόλου του ελληνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων στην αγγλική γλώσσα). Η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις, Ενέργεια & Δίκαιο τεύχη 13-14/2010, σελ. 85 κ.ε.
 • Δίκαιο της Ενέργειας και κρατικές ενισχύσεις (με το Χ. Συνοδινό), Ενέργεια & Δίκαιο τεύχος 11/2009, σελ. 57 κ.ε.
 • Προστασία του ιδιωτικού βίου και πειθαρχική διαδικασία (Σχόλιο στη ΣτΕ 3922/2005), Δικαιώματα του Ανθρώπου – Revue hellenique des Droits de l’Homme, τεύχος 33 (2007), σελ. 193 κ.ε.
 • Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μετά το Ν. 3468/2006, Ενέργεια & Δίκαιο τεύχος 7 (2007), σελ. 492 κ.ε.
 • Η απορύθμιση των κρατικών μονοπωλίων και η ηλεκτρική ενέργεια, Νομικό Βήμα 2005, σελ. 1498.
 • Άνθρακες ο θησαυρός: το ΔΕΚ «καίει» τη Χρυσή Μετοχή του Kράτους στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις, Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 22 [2004], σελ. 569 κ.ε.
 • Συνταγματικές διαστάσεις του Δικαίου της Ενέργειας, Ενέργεια & Δίκαιο τεύχος 2/2004, σελ. 46 κ.ε.
 • Συνταγματικές πτυχές της εισαγωγής του 35ώρου εργασίας, Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 17 (2003), σ. 89.
 • Οι φορολογικές κυρώσεις στο γαλλικό δίκαιο, Πρακτικά Συνεδρίου Εταιρείας Φορολογικού Δικαίoυ και Δημοσιονομικών Μελετών θέμα «Οι Φορολογικές Κυρώσεις», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001.

Ο Μανόλης Βελεγράκης διδάσκει θέματα διοικητικής δικονομίας και αστικής ευθύνης του Κράτους, καθώς και Δικαίου του Περιβάλλοντος και Πολεοδομικού Δικαίου σε υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστών – Διοικητική Κατεύθυνση (2014-). Στο παρελθόν, επιμελήθηκε φροντιστηριακό υλικό για το ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Διοικητικό Δίκαιο) (2004-2008).