ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Αστικό δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Ποινικό δίκαιο

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γερμανικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής

Ο Δημήτριος Λοβέρδος διετέλεσε Δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης επί 41 χρόνια απ΄ όπου αφυπηρέτησε (2008) με τον βαθμό του Αντιπροέδρου ΑΠ.

Κατά τα έτη 1996-1997 υπηρέτησε ως επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση των ρυθμίσεων για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, βάσει του έργου της οποίας εκδόθηκε τελικά ο Ν 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (ΦΕΚ Α΄211/16.12.2010).

Είναι μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών και της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου.

Κατά τα έτη 2004-2010 δίδαξε Πολιτική Δικονομία, Αστικό Δίκαιο και Ποινικό Δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ παράλληλα διετέλεσε πρόεδρος σε σεμινάρια επιμόρφωσης Δικαστών και Εισαγγελέων υπό τη διοργάνωση της Εθνικής Σχολή Δικαστών.

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ.