ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - LL.M., Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ)
Διαμεσολαβητής
Ασκληπιού 37 και Διδότου, Αθήνα, 106 80
2103387031, 6974968273
2103387033
effrosyni@gmail.com

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, αναγκαστική εκτέλεση, αξιόγραφα, απαλλοτριώσεις – ιδιωτικοποιήσεις, ασφαλίσεις, κατασκευαστικές διαφορές, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, ιατρικές διαφορές, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κεφαλαιαγορά, κληρονομικές διαφορές, κοινοπραξίες, κτηματολόγιο, μεταφορές μισθωτικές διαφορές, νομικοί έλεγχοι, οικογενειακές διαφορές, οικονομικό έγκλημα, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, ποινικό δίκαιο, πολιτική δικονομία, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία – ξενοδοχεία, τραπεζικές διαφορές, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, φορολογικό δίκαιο, χρηματιστηριακές διαφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χωροταξία – πολεοδομία – υποδομές

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Aγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών (2003, ΕΚΠΑ) και Μεταπτυχιακό στο ΠΜΣ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών (2005, ΕΚΠΑ)

Από το 2003, οπότε και ξεκίνησε την πρακτική άσκησή της ως δικηγόρος, μέχρι και σήμερα, κύριος τομέας εξειδίκευσης της Ευφροσύνης Λουκοπούλου αποτέλεσε το αστικό δίκαιο (μελέτη υποθέσεων, σύνταξη δικογράφων και παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων), ενώ παράλληλα έχει παρασταθεί σε πλήθος ποινικών υποθέσεων τόσο ως συνήγορος υπεράσπισης, όσο και ως συνήγορος της πολιτικής αγωγής.

Χάριν στην καθημερινή ενασχόλησή της με τη μάχιμη δικηγορία γνωρίζει όλες τις επωφελείς συνέπειες μιας επιτυχούς Διαμεσολάβησης τόσο για την πλευρά των εμπλεκομένων μερών, όσο και για τη βελτίωση του εν γένει συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και των παραγόντων αυτής, καθώς εφαρμόζει και ως δικηγόρος τις τεχνικές της Διαμεσολάβησης, προκειμένου να επέλθει σε πλήθος δικαστικών διαφορών, που χειρίζεται, η πολυπόθητη εξώδικη επίλυση της διαφοράς με επιτυχία, γεγονός που τις προσδίδει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, σταθεροί τομείς ενασχόλησής στην πρακτική δικηγορία αποτελούν το εμπράγματο δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο, η προσβολή της προσωπικότητας, το προσυμβατικό στάδιο και οι εμπορικές συμβάσεις, το δίκαιο των σημάτων και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, η ίδρυση και διοίκηση σωματείων, το τραπεζικό και χρηματιστηριακό δίκαιο, το πολεοδομικό δίκαιο και παροχή νομικών συμβουλών σε ανώνυμες εταιρείες και σωματεία.

Παράλληλα, είναι υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Αστικολόγων, μέλος των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Κεντρικού Τομέα και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Παρακολουθεί σταθερά ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα τη Διαμεσολάβηση και συμμετέχει σε Επιστημονικά Συνέδρια.