ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ε.τ.
Διαιτητής
nikolaosleontis@yahoo.com

Τομείς εξειδίκευσης:  Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Αθλητικό Δίκαιο, αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, αναγκαστική εκτέλεση, δημόσιες συμβάσεις, αξιόγραφα, απαλλοτριώσεις, διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία, καταναλωτικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές, κτηματολόγιο, εμπορικά σήματα – εμπορικές συμβάσεις.

Εμπειρία στη διαιτησία: Ως δικαστικός λειτουργός έχει προεδρεύσει σε δύο διαιτητικές διαδικασίες, εκ των οποίων η μία ήταν διεθνής.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Νικόλαος Λεοντής διετέλεσε Δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης από το έτος 1975  έως το έτος 2016, αφυπηρετώντας με το βαθμό του Αντιπροέδρου του ΑΠ.

Παράλληλα υπήρξε το χρονικό διάστημα 2006-2015 Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.