ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ
Δικηγόρος, LL.M., «I. Λαγουμίδου & Συνεργάτες», Διαμεσολαβήτρια
Διαμεσολαβητής