ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
Δικηγόρος – «Χ. Κουντούρη & Συνεργάτες», Διαμεσολαβήτρια
Διαμεσολαβητής