ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΤΣΑΚΗ
Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω ε.τ., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Μέλος ΚΕΔ (ΥΔ), Life Coach, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, Life Coach (Certificate in Coaching, AC Accredited, ΕΚΠΑ)
Διαμεσολαβητής
Αλωνίων 34Γ και Νάξου, Κηφησιά, Αθήνα 145 62
6936232029
catherinecotsaki@hotmail.com

Τομείς εξειδίκευσης: Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Επιχειρησιακό Δίκαιο, Επενδυτικό Δίκαιο,  Τραπεζικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, ίδρυση στην Ελλάδα Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών, ίδρυση στην Ελλάδα Υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Συμβάσεις Διανομής, Συμβάσεις Franchising, Συμβάσεις Technical Assistance, Γενικό Αστικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, είσπραξη διασυνοριακών απαιτήσεων δια της δικαστικής οδού ή με Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών (διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις, συμβιβασμό, διαιτησία, κτλ.), διαδικασίες σχετικά με διασυνοριακές διαφορές, όπως  αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων.

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, της οποίας είναι Πρόεδρος από της συστάσεως της το έτος 2010 μέχρι σήμερα.Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Υποεπιτροπών της: Νομικών Θεμάτων, Ελέγχου Φορέων Εκπαίδευσης  Διαμεσολαβητών, Εξετάσεων υποψηφίων Διαμεσολαβητών και Μητρώου Διαμεσολαβητών.

Έντονη δραστηριότητα για την προώθηση της Διαμεσολάβησης, με τη διοργάνωση Ημερίδων και Διημερίδων  εντός και εκτός Αττικής , 41 διαδικτυακών Διαλέξεων, με πρώτη την δική της, που έγινε  παρουσία του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ οι υπόλοιπες από διεθνούς φήμης Διαμεσολαβητές, Καθηγητές Πανεπιστημίου κ.ά.

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες με στόχο τη μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση, την οργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων, Διαλέξεων και Εργαστηρίων Προσομοίωσης Διαμεσολάβησης και συγγραφή των σχετικών σεναρίων. Οργάνωση Πύλης Διαμεσολάβησης σε αίθουσα του Δημαρχείου Κηφισιάς.

Σπουδές: Πτυχιούχος  Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος Τμήματος Διεθνούς Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Εκπαίδευση ως Διαμεσολαβήτρια από το Centre of International Arbitrators of London, στην πρώτη ομάδα Διαμεσολαβητών που εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα και διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εκπαίδευση ως Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από την Ολλανδική Toolkit Company και το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Πειραιώς – ΚΕΔΙΠ.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά ,Γαλλικά ,Αγγλικά, Γλώσσες συνεννόησης: Ισπανικά και Ιταλικά

Επαγγελματική πορεία: Άσκηση της δικηγορίας ,κυρίως της συμβουλευτικής δικηγορίας, στην γαλλική γλώσσα, επι οκτώ  έτη , ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης Κινσάσα της Δημοκρατίας του Ζαΐρ, συνεργάτης μέλος δυο εκ των πιο σημαντικών δικηγορικών  γραφείων της πόλης αυτής, με διεθνή πελατεία (εταιρείες, τράπεζες).  Άσκηση της δικηγορίας στην Αθήνα ,ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  επι τριάντα δυο έτη, αρχικά ως συνεργάτης μέλος του δικηγορικού γραφείου ΖΕΠΟΣ & ΖΕΠΟΣ και ,στην συνέχεια, ως ιδρυτής και επικεφαλής δικηγορικού γραφείου, που συνέστησε η ίδια έχοντας αποκτήσει ευρεία διεθνή πελατεία χάρη στην ενεργό συμμετοχής της σε Διεθνείς Ενώσεις Δικηγόρων, όπως- μεταξύ άλλων – η UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS – όπου τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο  παρουσίαζε εισηγήσεις επί του Ελληνικού Δικαίου σχετικά με θέματα  Επιτροπών  των εν λόγω Ενώσεων, κυρίως  της Επιτροπής του Δικαίου των Επιχειρήσεων ,έχοντας γράψει και δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες στην γαλλική και /ή στην αγγλική.