ΕΛΕΝΑ ΚΟΣΣΕΝΑ
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Διαμεσολαβητής

Τομείς Εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, αναγκαστική εκτέλεση, αξιόγραφα, ασφαλίσεις, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς συναλλαγές, διεθνές δίκαιο, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, ευρωπαϊκό δίκαιο, ιατρικές διαφορές, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, κληρονομικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, ναυτικό δίκαιο – ναυτιλία, νομικοί έλεγχοι, οικογενειακές διαφορές, πολιτική δικονομία, πολιτισμικό δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, συμβάσεις, τουριστική νομοθεσία – ξενοδοχεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (ΑΠΘ), LL.M. in International Commercial Law (University of Kent at Canterbury), MSc in Business Law for Law Practitioners (ALBA)

Από το 1998, η Έλενα Κοσσένα συνεργάζεται με τη δικηγορική εταιρία «Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες», στην οποία σήμερα είναι εταίρος. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος κι έχει εκπροσωπήσει σε πολύπλοκες ημεδαπές και διεθνείς αντιδικίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο venture capital, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία,  την παροχή υπηρεσιών υγείας, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τα κατασκευαστικά έργα κ.α.  Έχει διενεργήσει σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο νομικό τύπο. Έχει παρακολουθήσει εκτεταμένα σεμινάρια σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και διαπραγματεύσεις.