ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ
Αντιπρόεδρος ΝΣΚ ε.τ.
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Διοικητικό δίκαιο, Ενοχικό δίκαιο, Εμπράγματο δίκαιο, Ευρωπαϊκό δίκαιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Χρηματοπιστωτικές διαφορές (διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου και πιστωτικών ιδρυμάτων εσωτερικού/εξωτερικού)

Εμπειρία στη διαιτησία: Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΝΣΚ κλήθηκε να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις και να επεξεργαστεί διάφορες συμφωνίες συμβιβασμού, ενώ κατά την τελευταία πενταετία αυτής συμμετείχε ως πληρεξούσιος χειριστής (υπερασπιστής) του Ελληνικού Δημοσίου σε δύο διεθνείς διαιτησίες. Σήμερα συμμετέχει ως διαιτητής σε διεθνείς και εθνικές διαιτησίες.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρωσικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (1968) και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (1971) του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οικονομία και το Εργατικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Universita Cattolica del Sacro Cuore, Μιλάνο (1973)

Ο Βασίλειος Κοντόλαιμος υπηρέτησε επί 38 έτη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απ’ όπου αφυπηρέτησε (2012) με τον βαθμό του Αντιπροέδρου ΝΣΚ.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, νομικός σύμβουλος ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους), νομικός σύμβουλος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, νομικός σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών σε κοινοτικά θέματα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικός σύμβουλος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), σε θέματα κοινοτικών επιδοτήσεων και σε θέματα του Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius) και νομικός σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας, καθώς επίσης Πρόεδρος Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ.

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ.