ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
DEA, Docteur en Droit, Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Ποταμίτης – Βεκρής»
Διαιτητής