ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
Διευθύνων Εταίρος στη Δικηγ. Ετ. "Λαμπαδάριος & Συνεργάτες"
Διαιτητής
2103231135
2103226368
c.lambadarios@lambadarioslaw.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό δίκαιο, Δημόσια έργα, Εταιρικό Δίκαιο, Ιδιωτικές διαφορές μεταξύ Δημοσίου/ΝΠΔΔ και ιδιωτών, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Ανταγωνισμός, Χρηματοδότηση Έργων – ΣΔΙΤ, Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις, Κοινοπραξίες

Εμπειρία στη διαιτησία:

Σημαντικές Υποθέσεις Διαιτησίας

 • Συμμετοχή ως διαιτητής σε διεθνή διαιτησία του ICC που αφορούσε διαφορά μεταξύ μιας ελληνικής και μιας αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας για δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και διανομής.
 • Εκπροσώπηση του μεγαλύτερου τραπεζικού ιδρύματος στην Ελλάδα σε διαιτησία βάσει των κανόνων του ICC για 90εκ. ευρώ.
 • Επιτυχής εκπροσώπηση της Credit Agricole σε σημαντική διαιτητική διαφορά τραπεζικού δικαίου βάσει των κανόνων του ICC της διεθνούς διαιτησίας για αξιώσεις 200εκ. ευρώ, σε συνεργασία με την εταιρεία Clifford Chance στο Παρίσι.
 • Εκπροσώπηση της Leidos (πρώην SAIC) στον Άρειο Πάγο σχετικά με την ακύρωση διαιτητικής απόφασης με βάση τους κανόνες του ICC.
 • Επιτυχής εκπροσώπηση σε μια σημαντική υπόθεση διαιτησίας βάσει των κανόνων του ICC, για την Leidos (πρώην SAIC) αφορώσα σε μια απαίτηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ κατά του Ελληνικού Κράτους, για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.
 • Εκπροσώπηση της Agripan, μιας ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σε διαιτησία ύψους 20εκ. ευρώ, με έδρα την Οσάκα Ιαπωνίας, με βάση τους κανόνες διαιτησίας της Ιαπωνίας, σε συνεργασία με την εταιρεία Baker McKenzie.
 • Εκπροσώπηση μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου με την επωνυμία Archidoron Construction, σε διαιτησία βάσει των κανόνων του ICC κατά του Ελληνικού Κράτους, αξιώνοντας αποζημίωση 70εκ. ευρώ για έργα κατασκευής σηράγγων, δρόμων και άλλων έργων υποδομής στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποθαλάσσιας σήραγγας.
 • Εκπροσώπηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας για τη σύμβαση παραχώρησης της Ιονίας Οδού στη διαιτησία βάσει των κανόνων του ICC κατά του Ελληνικού Κράτους, σε σχέση με όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σχεδιασμού και κατασκευής για την κατασκευή οδικής οδού στη δυτική Ελλάδα, με αξία περίπου 1εκ. ευρώ.
 • Εκπροσώπηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας για τη σύμβαση παραχώρησης του οδικού άξονα Ε-65, στη διαιτησία βάσει των κανόνων του ICC κατά του Ελληνικού Κράτους σε σχέση με όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σχεδιασμού και κατασκευής για την κατασκευή οδικής οδού (Ε65) στην κεντρική Ελλάδα, με αξία περίπου 1εκ. ευρώ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Stet Hellas S.A., μιας εκ των πρώτων εταιρειών παροχής κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και θυγατρικής της εταιρείας Telecom Italia, σε διαιτησία διενεργηθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του ICC έναντι του αποκλειστικού διανομέα της για απαιτήσεις ποσού 150εκ. ευρώ.
 • Εκπροσώπηση του ομίλου Bolton σε διαιτησία διενεργηθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του ICC για απαιτήσεις 50εκ. ευρώ κατά του Ελληνικού Κράτους, ανακύπτουσα από την ιδιωτικοποίηση της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Stet Hellas S.A., μιας εκ των πρώτων εταιρειών παροχής κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, κατά αξίωσης του διανομέα της ποσού 30εκ. ευρώ.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος του Tufts University Boston MA USA (Β.Α., 1997). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Northeastern University (J.D., 2001) και Kings College London (LL.M., 2002).

Ο Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης ως ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους στον τομέα των συναλλαγών στην Ελλάδα. Είναι διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες και επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, του Real Estate και του Ανταγωνισμού. Με την προοδευτική καθοδήγησή του, η Εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μια σύγχρονη εταιρεία με διεθνή πρακτική και τυγχάνει ολοένα μεγαλύτερης αναγνώρισης ως μια από τις πιο δυναμικές δικηγορικές εταιρίες στην Αθήνα.

Ο Κωνσταντίνος είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος δικηγόρος εταιρικού δικαίου και έχει αξιολογηθεί και καταχωρηθεί στα μεγαλύτερα νομικά περιοδικά. Έχει χειριστεί πολλές και εξαιρετικά σημαντικές συναλλαγές, συμβουλεύοντας εγχώριους και διεθνείς πελάτες, κατανοώντας τις ανάγκες και τους στόχους τους, και είναι γνωστό ότι λειτουργεί με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων αναζητώντας πρακτικές λύσεις ακόμη και στις πιο περίπλοκες υποθέσεις. Αναγνωρίζεται τόσο από τους πελάτες όσο και από τα ευρετήρια δικηγορικών εταιριών ως ένας σύγχρονος δικηγόρος, ο οποίος συνδυάζει τη γνώση του εμπορικού τομέα και τη στρατηγική σκέψη με την βαθιά τεχνική γνώση και τις εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας και ηγεσίας.

Πέραν της παροχής συμβουλών σε εξαιρετικά πολύπλοκες οικονομικές συμφωνίες και εταιρικές συναλλαγές, ο Κωνσταντίνος είναι, επίσης, ένας επιδέξιος διαιτητής και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.

Επιπλέον, συνέβαλε καθοριστικά στην σύσταση της Υποτροφίας Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου (Epaminondas Lambadarios Scholarship), μια υποτροφία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (LLM) στη Διεθνή Επίλυση Διαφορών (MIDS), για επίδοξους Έλληνες δικηγόρους, οι οποίοι επιθυμούν να ειδικευθούν στη διεθνή διαχείριση διαφορών.