ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΜΠΑΡΟΥ
Δικηγόρος, ΜSc, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ)
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο

Ξένες γλώσσες: Eλληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1991). Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς (2014). Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η Άρτεμις Κομπάρου διατηρεί Δικηγορικό γραφείο από το 1993, είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με παραστάσεις στα δικαστήρια και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Έχει συνεργαστεί ως νομική σύμβουλος του Υπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών (2014), του Υφυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2010-2011), έχει διατελέσει μέλος στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2000-2004) και δικηγόρος στον ΟΣΕ από το 2004 με αντικείμενο τον έλεγχο δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων, τις φορολογικές διαφορές και το χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έχει οριστεί Τακτική Επόπτης Ασφαλιστικής εκκαθάρισης σε ανακληθείσα ασφαλιστική εταιρεία, και έχει συνεργαστεί ως εξωτερική συνεργάτης με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος.

Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια απο το 2014 (Toolkit/ΥΔΔΑΔ).

Επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριo Διαπράγμάτευσης (Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών Οικονομικών και Διεθνών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύμβουλος στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στα θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα πολιτιστικά ιδρύματα και τις πρεσβείες χωρών του Εξωτερικού στην Αθήνα (2016).