ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
Δικηγόρος MBA, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών, Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Διαπραγματευτής, Deal Facilitator
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, αξιόγραφα ασφαλίσεις, διαφορές στο χώρο εργασίας, κατασκευαστικές διαφορές, διοικητικό δίκαιο, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες, εμπορικές συμβάσεις, εργατικό δίκαιο, ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, ιατρικές διαφορές, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κληρονομικές διαφορές, κτηματολόγιο, μεταφορές, μισθωτικές διαφορές, νομικοί έλεγχοι, οικογενειακές διαφορές, οργανωσιακή στρατηγική, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, ποινικό δίκαιο, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμβάσεις, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία, τραπεζικές διαφορές

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση (1995, ΕΚΠΑ), Πτυχίο Νομικής (2004, ΕΚΠΑ), International MBA (πρώην Decision Making) (2004, ΟΠΑ)

Από το 1998 έως και το 2006, ο Πολυχρόνης Κοκκινίδης απασχολήθηκε σε Δ/κες θέσεις (Δ/ντης πολυκαταστήματος, Δ/ντης ανάπτυξης δικτύου, Δ/ντης Πωλήσεων, Εμπορικός Δ/ντης) σε εμπορικές επιχειρήσεις με αντικείμενο την διαχείριση πολυκαταστημάτων, την λιανική και χονδρική πώληση ενδυμάτων. Από το 2007 έως και σήμερα απασχολείται ως νομικός σύμβουλος σε εμπορικές επιχειρήσεις διατηρώντας παράλληλα και το δικό του γραφείο όπου αξιοποιεί την μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του και ενασχόληση σε θέματα εμπορικών επιχειρήσεων και στην διαπραγμάτευση συμφωνιών.

Το επαγγελματικό κομμάτι συνοδεύεται και από έντονη κοινωνική προσφορά με πλήθος εθελοντικών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων αναφορικά με την διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια και στην σχολική κοινότητα.