ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Διαιτητής