ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ιδρύτρια του Δικηγορικού γραφείου Ιωάννα Καραχάλιου και Συνεργάτες, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, ασφαλίσεις, ανταγωνισμός, δημόσιες συμβάσεις, διοικητικό δίκαιο, διαφορές στο χώρο εργασίας, κατασκευαστικές διαφορές, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, εργατικό δίκαιο, ιατρικές διαφορές, κεφαλαιαγορά, κοινοπραξίες, νομικοί έλεγχοι, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, πτωχευτικό δίκαιο-αφερεγγυότητα, συμβάσεις, τεχνολογία, τραπεζικές διαφορές, φορολογικό δίκαιο, χρηματιστηριακές διαφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές:  Πτυχίο Νομικής (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαίδευση στη φορολογία (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας – ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.). Εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Επιτυχής ολοκλήρωση του Διεθνούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο με διαμεσολάβηση (Workplace Mediation) του ADR CENTER (member of JAMS International). Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος Επιμόρφωσης σε Χρηματοοικονομικά θέματα του Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ).

Επαγγελματική πορεία: Η Ιωάννα είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο,  νομική Σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει διατελέσει επί σειρά ετών ως μη εκτελεστικό μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβάσεων, σε υποθέσεις για την αναδιάρθρωση δανείων, τους νομικούς ελέγχους, την εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων και τη διαχείριση κρίσεων. Έχει εργασθεί ως νομική σύμβουλος εισηγμένων εταιρειών και έχει διατελέσει εισηγήτρια σε σεμινάρια και ημερίδες σε θέματα εμπορικού δικαίου. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το  Υ.Δ.Δ.Α.Δ, είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων (ΣΥΝΕΕΜΠ), μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Νομικό Βήμα» (εκδ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), μέλος επιτροπής Εμπορικού Δικαίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.