ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ
Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής εταιρείας Ιωάννης Βασαρδάνης & Συνεργάτες
Διαιτητής
Χατζηκωνσταντή 18, Αθήνα, 11524
+302106997500
+302106997505
i.vassardanis@ivlawfirm.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Επενδυτική Διαιτησία, Διεθνείς Εμπορικές Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις, Δίκαιο Κατασκευών, Ξένες Επενδύσεις, Ενέργεια, Κοινοπραξίες, Δίκαιο Εταιρειών, Συμπράξεις Δημοσίου- Ιδιωτικού τομέα, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Εμπειρία στη διαιτησία: Δικηγόρος και διαιτητής σε πάρα πολλές διεθνείς διαιτησίες, κυρίως θεσμικές (υπό την αιγίδα του ICC, του ICSID, του LCIA και του Arbitration Institute του Stockholm Chamber of Commerce) όπως και σε ad hoc (συμπεριλαμβανομένων διαιτησιών υπό τον πρότυπο νόμο UNCITRAL) καθώς και πολλές εσωτερικές διαιτησίες τόσο θεσμικές όσο και ad hoc. Δικηγόρος σε πολλές ad hoc διαμεσολαβήσεις σε σχέση με ευρύ φάσμα υποθέσεων και πραγματογνώμων σε πολλές διεθνείς υποθέσεις πραγματογνωμοσύνης.

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά και Γαλλικά (άπταιστα), Γερμανικά και Ιταλικά (βασικές γνώσεις)

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής, 1995, Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon- Sorbonne, Μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, 1996.

Είναι Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας “Ιωάννης Βασαρδάνης και Συνεργάτες” από τον Νοέμβριο του 2013. Διετέλεσε επίσης Διευθύνων Εταίρος στην “Αλέξανδρος Βασαρδάνης & Συνεργάτες” (2007-2013). Είναι Ταμίας της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για την Διαιτησία και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου. Είναι επίσης ένας εκ των τεσσάρων Ελλήνων διαμεσολαβητών στην σχετική λίστα διαμεσολαβητών του International Centre for Investment Disputes (ICSID). Πρόσφατα εκλέχθηκε Vice-Chair του “Dispute Resolution Sub-Committee of the International Construction Projects Committee” του “International Bar Association” (IBA) 2018-2019. Είναι επίσης αρχισυντάκτης του περιοδικού ΔιΔ (Διαιτησία & Διαμεσολάβηση και λοιπές εναλλακτικές μορφές Επίλυσης Διαφορών). Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ξένα βιβλία και περιοδικά με σημαντικότερη τη συγγραφή του κεφαλαίου Greece στο “ICCA Handbook on Commercial Arbitration”, Kluwer Law International.