ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ
Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος "Δρυλλεράκης & Συνεργάτες"
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Ειδικεύεται στον τομέα των επενδύσεων, του ανταγωνισμού, στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, σε διεθνείς και εθνικές διαιτησίες, και σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Εμπειρία στη διαιτησία: Η ενασχόλησή του με τη διαιτησία είναι συστηματική και η εμπειρία του και εξειδίκευσή του στον εν λόγω τομέα δικαίου αντίστοιχη. Ενδεικτικά, επί 3 συναπτά έτη διορίζεται από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ – ICC) ως Επιδιαιτητής σε διαιτησίες με κατασκευαστικό αντικείμενο για την επίλυση διαφορών μεταξύ των Εταιρειών Παραχώρησης και του Ελληνικού Δημοσίου. Έχει δεκάδες φορές διοριστεί ως διαιτητής και συστηματικά εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες σε διεθνείς και εθνικές διαιτησίες, ad hoc και θεσμικές.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά

Επαγγελματική πορεία: Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Ήταν για περισσότερο από 20 χρόνια Διευθυντής Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών των θυγατρικών επιχειρήσεων της Exxon και εν συνεχεία της Shell στην Ελλάδα καθώς και μέλος των Δ.Σ. τους και των Συμβουλίων Διοικήσεών τους. Διαθέτει εκτεταμένη και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα πάσης φύσεως επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, έχοντας ενεργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως νομικός σύμβουλος είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε διεθνών και Ελλήνων επενδυτών. Διετέλεσε τακτικό μέλος των ανεξάρτητων αρχών «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» επί 3 έτη και της Εθνικής “Επιτροπής Ανταγωνισμού” επί 5 έτη.  Έχει υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη. Είναι μέλος του Δ.Σ.Α., Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, μέλος του Conciliators Panel του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID), μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (φορέα του ΣΕΒ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών), Ταμίας της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA), του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης. Είναι συγγραφέας πολλών νομικών βιβλίων καθώς και πλειάδας άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε νομικά και οικονομικά περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε θέματα αναπτυξιακών νόμων, εμπορικού δικαίου, φορολογικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού.