ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Χατζηπροδρόμου – Τριανταφύλλου & Συνεργάτες»
Διαιτητής