ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
Αν. Καθηγητής Παν/μίου Κύπρου
Διαιτητής