ΧΑΡΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΔΝ, FCIArb, Δικηγόρος-Διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας Μεϊδάνης, Σερεμετάκης & Συνεργάτες, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb, ΥΔΔΑΔ), μέλος ICC Institute of World Business Law
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Διεθνείς Συναλλαγές, Διασυνοριακές διαφορές, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Συγκριτικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις (Διανομή, Αντιπροσωπεία, Δικαιόχρηση), Εμπορικές Εταιρείες, Εμπορικά Σήματα, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Επενδύσεις, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Κοινοπραξίες, Νομικοί Έλεγχοι, Μεταφορές, Ναυτικό Δίκαιο, Τουριστική Νομοθεσία-Ξενοδοχεία, Κατασκευαστικές Διαφορές, Ακίνητα, Μισθωτικές Διαφορές, Ενέργεια, Τραπεζικές Διαφορές, Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών, Καταναλωτικές Διαφορές, Αστική Ευθύνη,  Συμβάσεις, Αδικοπραξίες.

Εμπειρία στη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση: Διαιτητής σε υποθέσεις συμβάσεων εμπορικών πωλήσεων/ συμβάσεων έργου/ κατασκευής Φ/Β πάρκων και αρχιτεκτονικής μελέτης. Διαμεσολαβητής σε διαφορές μεταξύ εταίρων/ τραπεζικές διαμεσολαβήσεις. Συμμετοχή σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις ως νομικός παραστάτης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων/ συμβάσεις προμήθειας υλικών/ συμβάσεις διανομής/ διαφορές μεταξύ μετόχων και διαφορές σχετικές με εμπορικά σήματα/ τραπεζικές διαμεσολαβήσεις).

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). LL.M. στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Κολλέγιο Queen Mary, 1996). Διδάκτωρ του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, 2003).

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Eίναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων του ICC. Πέρα από την εμπειρία του σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις, διαθέτει και σημαντική δικαστηριακή εμπειρία.

Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.