ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής
Διαμεσολαβητής

Τομείς Εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, ακίνητα, δημόσιες συμβάσεις, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες, επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, διαφορές στο χώρο εργασίας, κατασκευαστικές διαφορές, ιατρικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές.

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Ως εκπαιδευτής CEDR συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, το ΕλλΚΔ και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει συμμετάσχει σε διαμεσολαβήσεις και πλήθος Συνεδρίων ως ομιλητής, στο Πρόγραμμα “Mediation Europe-Eirene Project” και στους Δημοσίους Διαλόγους των Mediators Beyond Borders. Είναι Υπεύθυνος Συντακτικής Ομάδας Newsletter του ΕλλΚΔ.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εμπορικό Δίκαιο και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο ίδιο Πανεπιστήμιο (θέμα: «Ρήτρα Διαμεσολάβησης»).

Ο Γιώργος Γραβιάς είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1991, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του The Chartered Institute of Arbitrators και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών του CEDR. Είναι γενικός γραμματέας του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕλλΚΔ), Διαμεσολαβητής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και πρώην Αντιπρόεδρος της «Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών».

Ασκεί δικανική και συμβουλευτική Δικηγορία ως Εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης» και ως νομικός σύμβουλος θυγατρικής πολυεθνικού Ομίλου.