ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΝ, Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες»
Διαιτητής