ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δικηγόρος Κύπρου
Διαμεσολαβητής
ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
35724813980
35724813982

Τομείς Εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, αεροναυτική – αεροπορία, ακίνητα, ανθρώπινα δικαιώματα, αξιόγραφα, διαφορές στο χώρο εργασίας, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς συναλλαγές, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικές συμβάσεις, Ευρωπαϊκό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κτηματολόγιο, μισθωτικές διαφορές, νομικοί έλεγχοι (due diligence), οικογενειακές διαφορές, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμβάσεις, τραπεζικές διαφορές.

Εμπειρία στη Διαμεσολάβηση και τη Διαιτησία: Ως διαιτητής εμπορικών υποθέσεων και ως διαμεσολαβητής είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ως διαμεσολαβητής είναι επίσης διαπιστευμένος στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).  Ως ειδικός στην Κανονιστική Συμμόρφωση και την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος είναι πιστοποιημένος από το ΕΚΠΑ. Από το 1979 μέχρι το 1981 εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος και διευθυντής του Τμήματος Επιχειρήσεων της ΤΡΟΟΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., μιας από τις τότε μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, την οποίαν εκπροσώπησε αρκετές φορές στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Έχει εμπειρία ως δικηγόρος σε διεθνή διαμεσολάβηση στο Λονδίνο για τραπεζική αμέλεια και κακοπιστία μεταξύ ιδιωτών πελατών του και της Royal Bank of Scotland, καθώς και ως δικηγόρος σε διαμεσολαβήσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Μόσχα.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ανδρέας Αυξεντίου Γεωργίου γεννήθηκε τον Μάϊο του 1953 στη Λάρνακα της Κύπρου. Το 1978 απέκτησε την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου και νομικού συμβούλου στην Κύπρο. Το 1987 ανακηρύχθηκε βουλευτής της Επαρχίας Λάρνακας, αξίωμα στο οποίο επανεκλέγηκε το 1991, υπηρετώντας ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για δύο βουλευτικές περιόδους μέχρι το 1996. Ως βουλευτής διατέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Άμυνας και Κανονισμών και Δικαιωμάτων των Μελών.  Το 1997 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, αξίωμα που διατήρησε μέχρι το 2000. Είναι ιδρυτής, εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας  Α.Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., καθώς και δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, πρόεδρος και διοικητικός σύμβουλος διάφορων τοπικών εταιρειών και εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, ενώ είναι και καταπιστευματοδόχος διεθνών καταπιστευμάτων. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (ΔΔΣ), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Διεθνούς Δικαίου, μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), του Ινστιτούτου Διαιτητών και Διαμεσολαβητών Αγγλίας (CIarb), του Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ. Ως μέλος του ΠΔΣ είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης Νομοσχεδίων και συμμετέχει στις Επιτροπές Νομοθεσίας και Δεοντολογίας, ενώ ως μέλος του ΔΔΣ συμμετέχει στις Επιτροπές Διαιτησίας, Διαμεσολάβησης, Εταιρικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, Τραπεζικού Δικαίου, Αεροπορικού Δικαίου, καθώς επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης (Forum) Δικηγόρων του ΔΔΣ.