ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΜΔΕ, Ιδρυτής Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Παμπούκης, Μαραβέλης, Νικολαΐδης & Συνεργάτες»
Διαιτητής