ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ιδρυτής Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες»
Διαιτητής