ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ
Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Διαιτητής

Τομείς Εξειδίκευσης: διεθνές δίκαιο, δίκαιο του περιβάλλοντος, ενέργεια, ανθρώπινα δικαιώματα

Εμπειρία στη Διαιτησία: διαιτητής υπό κανόνες ICC, άλλους εγχώριους κανόνες και ελληνικό δίκαιο, δικηγόρος σε διαιτησίες και εμπειρογνώμων σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Διαιτητής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά

Σπουδές: πτυχίο νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακό στο διεθνές δίκαιο (Πανεπιστήμιο Cambridge) και διδακτορικό στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Cambridge – βραβείο Paul Guggenheim).

Η κ. Μαρία Γαβουνέλη είναι δικηγόρος Αθηνών, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και associate research fellow, Institute of Advanced Legal Studies, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Working Group on Bribery) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχοντας υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος κατά την περίοδο 2005-2013. Είναι επίσης επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of States Against Corruption – GRECO) από το 2005. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αναπληρωματικό: 2015, τακτικό: 2016-2018), Πρόεδρος του 5ου Τμήματος Διεθνούς Επικοινωνίας και Συνεργασίας, μέλος της European Coordination Committee (ECC) του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Network for National Human Rights Institutions – ENNHRI), συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Άσυλο και την Μετανάστευση (Working Group on Asylum & Migration). Έχει εκτενές συγγραφικό έργο το οποίο περιλαμβάνει 4 μονογραφίες.