ΑΥΡΑ ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΥ
Νομικός Σύμβουλος Ε.Χ.Ε Α.Ε (Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε) , LL.M, Διαμεσολαβήτρια (AKKEΔ Προμηθέας/facilit8)
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο Ενέργειας, Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (2002), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-Μagister Legum (2007) με διπλωματική εργασία: «Η απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας» απονεμηθέν από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ρούπρεχτ Καρλς της Χαϋδελβέργης στη Γερμανία. Εκπαιδεύτηκε ως διαμεσολαβήτρια σε κοινό πρόγραμμα του φορέα διαμεσολάβησης Facilit8 και του ΑΚΚΕΔ Προμηθέα τον Δεκέμβριο του 2014 και εν συνεχεία διαπιστεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ιούνιος 2015).

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Eπαγγελματική πορεία: H Αύρα Γαργαλάκου, Δικηγόρος (LL.M), ασχολείται με νομικά ζητήματα του τομέα των ενεργειακών επενδύσεων από το 2007. Από τη θέση της Νομικής Συμβούλου του Ομίλου Siemens-Gamesa στην Ελλάδα, εταιρίας που ηγείται παγκοσμίως στο χώρο της κατασκευής ανεμογεννητριών και αδειοδότησης αιολικών έργων, ασχολήθηκε κυρίως με την επίλυση νομικών και ρυθμιστικών προβλημάτων της αδειοδότησης, συμμετείχε σε διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence), διαπραγματεύσεις και συμφωνίες για την εξαγορά αιολικών πάρκων. Τον Ιούνιο του 2017 εντάχθηκε στη Νομική Υπηρεσία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ. (ΕΧΕ ΑΕ). Τα βασικά της καθήκοντα περιλαμβάνουν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης των Εταιρειών του Ομίλου EnEx, συμμόρφωση με τη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών, συμμετοχή στις ευρωπαϊκές νομικές ομάδες εργασίες για τη σύζευξη των spot αγορών ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο  και νομική υποστήριξη σε καθημερινά θέματα των επιχειρησιακών διευθύνσεων του Ομίλου. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας από το 2004, εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών ΡΑΕ από το 2012. Είναι μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας από το 2009.