ΦΩΤΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
Ιδρυτής Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Φ. Κρεμμύδας – Φ. Δωρής & Συνεργάτες»
Διαιτητής