ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΙΔΟΥ
Δικηγόρος ΜΔΕ – LL.M, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Διαμεσολαβητής
6972890688
saridou@dialogosdiamesolavisi.gr

Τομείς εξειδίκευσης: αστικό/ενοχικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο/συμβάσεις, επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση (στην Ελλάδα και το εξωτερικό): σε διαφορές ναυτικές, οικογενειακές, εμπορικές, κατασκευαστικές, μεταξύ γειτόνων κλπ.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Aγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Mεταπτυχιακό (ΜΔΕ) στο Εμπορικό Δίκαιο (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Μεταπτυχιακό (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Durham University – UK).

Εκτενής και διαρκής εκπαίδευση και εξειδίκευση σε θέματα διαμεσολάβησης.

Δικηγόρος Αθηνών (αρ. Μητρώου ΔΣΑ 26295). Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας “Κ.Κοννίδας και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”. Διαμεσολαβήτρια CEDR, διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (αρ.μητρώου 106). Εταίρος της εταιρείας “Διάλογος Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης”. Συντάκτρια και εισηγήτρια του προγράμματος “Επιλύοντας τις συγκρούσεις μέσω της Σχολικής Διαμεσολάβησης”, το οποίο εφαρμόζεται από το 2013 σε καθηγητές και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) ανά την Ελλάδα. Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών στον ΕΟΔΙΔ.