ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ
Επ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ
Διαιτητής
Μεθώνης 75, Αθήνα, 10682
2108215872
2108839286
trova@justar.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνές και εσωτερικό, Δίκαιο Τέχνης, Δίκαιο πολιτισμού, Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών, Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Επενδύσεων, Δίκαιο ιδιωτικοποιήσεων, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, Συμβάσεις παραχώρησης, Δίκαιο δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης, FIDIC, Μεταλλευτικό Δίκαιο, Δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομικό δίκαιο, διαιτησία, διεξαγωγή δικών, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών.

Εμπειρία στη διαιτησία: Διεξαγωγή ημεδαπών και διεθνών διαιτησιών στο πλαίσιο των κανόνων του ICC, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, των ad hoc διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και του άρθ. 25Α του Ν. 3614/2007 περί συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Διενέργεια διαιτησιών του ICC ως διαιτητής.
Νομικός παραστάτης εταιριών ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων και επιτροπών επίλυσης τεχνικών διαφορών (technical panels) για την επίλυση διαφορών οικονομικής, τεχνικής, κατασκευαστικής και φορολογικής φύσης από συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων και συμβάσεις επί τουριστικών ακινήτων και ολυμπιακών ακινήτων. Παράσταση ενώπιον τακτικών δικαστηρίων στις δίκες επί της ακύρωσης διαιτητικών αποφάσεων.
Συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων, μεταξύ των οποίων ειδικά για τη διαιτησία: Η κατασκευαστική διαιτησία» και Η Διαιτησία των Επιμελητηρίων» ενώ για τη Διαιτησία σε Θέματα Τέχνης και πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει γράψει το: Η πολιτιστική διαιτησία και διαμεσολάβηση Από τη διεθνή διπλωματία στην παγίωση διαιτητικής επίλυσης πολιτιστικών διαφορών».

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, DEA στο δημόσιο δίκαιο του Paris II, Διδάκτωρ Νομικής Pantheon-Sorbonne

 

Η Ελένη Τροβά διδάσκει Διεθνές Δίκαιο Πολιτιστικών Αγαθών στο ΔΙΠΑΕ και έχει διδάξει Δίκαιο Περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δίκαιο Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι μέλος σειράς επιστημονικών εταιριών.