ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ
Συμβολαιογράφος Αθηνών, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ), Εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον ΟΠΕΜΕΔ
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Εμπορικό δίκαιο, Οικογενειακό και Κληρονομικό δίκαιο, Αναγκαστική εκτέλεση, Φορολογικά θέματα

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Μεταπτυχιακό στο Κοινοτικό Δίκαιο (DEA Droit Communautaire) από το Πανεπιστήμιο Bordeaux I (Γαλλία). Απόφοιτος Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

Ο Αθανάσιος Δράγιος είναι μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΗ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΥ». Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, μέλος της επιτροπής Συμβολαιογραφικής Δεοντολογίας (COMMISSION DEONTOLOGIE NOTARIALE) της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογράφων (UINL), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (IRENE), εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 60 του Ν.2830/2000) και εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στην ομάδα εργασίας “Αξιολόγηση Κινδύνου: Μη χρηματοπιστωτικός τομέας” για την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος/ Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΝRΑ).

Περαιτέρω, είναι μέλος της επιτροπής και ομάδας εργασίας  για τη Διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβολαιογράφων (CNUE) και εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ).

Έχει εργαστεί στις Βρυξέλλες στη Διεύθυνση IV του ανταγωνισμού με πρακτική εξάσκηση (stage) σε θέματα ανταγωνισμού, ενώ εκπροσώπησε τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογό Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου ως εισηγητής σε ημεδαπά  και διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια  και επιστημονικές ημερίδες.

Είναι συγγραφέας στο βιβλίο «Φορολογία Ακινήτων-Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία» και συμμετείχε επίσης στη συγγραφή του έργου «Το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης Μετά το Ν.4356/2015, Ερμηνεία-Διαγράμματα-Υποδείγματα» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη).

Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Άρθρα του για φορολογικά θέματα, για θέματα Εμπορικού Δικαίου, για θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, για θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και για το θεσμό της διαμεσολάβησης (Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα . Η πρόσκληση για ένα νέο εναλλακτικό τρόπο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών) έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά.