ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ
Δικηγόρος, PhD - Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του ομίλου εταιρειών Quest και Εταιρική Γραμματέας της μητρικής εταιρείας «Quest Holdings» - Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔ) - Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (IMC, IMI)
Διαμεσολαβητής
T:
306945752889
vassiliki.delistathi@yahoo.com

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, ανταγωνισμός, δημόσιες συμβάσεις, διοικητικό δίκαιο, διαφορές στο χώρο εργασίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, κεφαλαιαγορά, νομικοί έλεγχοι, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, συμβάσεις, τεχνολογία, χρηματιστηριακές διαφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Εμπειρία στη Διαμεσολάβηση: Έχει συμμετάσχει σε διαμεσολαβήσεις επί διαφορών με αντικείμενα ιδίως αστικού δικαίου (ιδίως οικογενειακών και συμβάσεων έργου), εμπορικού και πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταξύ επιχειρήσεων) και συγκρούσεις μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων.

Ξένες γλώσσες: Eλληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Διδακτορικό στη Διοικητική Δικονομία (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

Η Βασιλική είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής της Νομικής Διεύθυνσης του ομίλου εταιριών Quest και Εταιρική Γραμματέας της μητρικής εταιρίας Quest Holdings. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το ΥΔΔΑΔ και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (IMC, IMI). Διδάσκει στο πρόγραμμα Diploma in Negotiations του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργασθεί ως Νομική Σύμβουλος, Εταιρική Γραμματέας, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες και ομίλους όπως: «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (όμιλος), «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» (όμιλος).

Έχει εκπαιδευθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στη διαμεσολάβηση, τις διαπραγματεύσεις και την επανορθωτική δικαιοσύνη, καθώς και στο συντονισμό δημόσιων διαλόγων κι έχει εξειδικευθεί στη διαμεσολάβηση σε εμπορικές και οικογενειακές διαφορές και στις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο.