ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ
Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δ.Σ.Α. Αθηνών, Ειδική Πληρεξουσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Εκπρόσωπος ενώπιον του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Διαιτητής
Βαλαωρίτου 18, Αθήνα, 10671
2102010011, 2102237150
dacoronia@yahoo.com

Τομείς εξειδίκευσης

Αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, αναγκαστική εκτέλεση, ανθρώπινα δικαιώματα, αξιόγραφα, ασφαλίσεις, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς συναλλαγές, διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, ευρωπαϊκό δίκαιο, ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, ιατρικές διαφορές, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κληρονομικές διαφορές,  κτηματολόγιο, μισθωτικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές, περιβαλλοντικό δίκαιο, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, πολιτική δικονομία, πολιτισμικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο – αφερεγγυότητα, συγκριτικό δίκαιο, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία – ξενοδοχεία, φορολογικό δίκαιο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χωροταξία – πολεοδομία – υποδομές.

Εμπειρία στη διαιτησία

Διαιτητής και επιδιαιτητής σε ελληνικές και σε διεθνείς διαιτησίες ICC (και με εφαρμοστέο το Γαλλικό Δίκαιο). Παροχή γνωμοδοτήσεων σε ελληνικές και διεθνείς υποθέσεις

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Σπουδές

Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Νομικής Σχολής  του  Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό  «Άριστα». Παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικού και αμερικανικού δικαίου στην Αγγλία (King’s College London), Ολλανδία (Amsterdam σε συνεργασία με το Columbia University) και Η.Π.Α (Tulane University και Wake Forest University)

 Συγγραφικό έργο

Συγγραφέας τριών βιβλίων (στα ελληνικά) «Υπομίσθωση  πράγματος», «Το ζήτημα της ερμηνείας των διαθηκών στο ελληνικό δίκαιο», «Καταστροφικές ζημίες και συστήματα αποκατάστασής τους» και του βιβλίου “Tort Law in Greece” (στα αγγλικά, 2η έκδοση το 2023), συμβολές σε συλλογικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά, άρθρα, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις και βιβλιοκρισίες

 Συμμετοχή σε Συνέδρια – Διδασκαλία στο εξωτερικό

Εθνική αντιπρόσωπος σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων στο εξωτερικό και συμμετοχή με εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα. Ακαδημαϊκή υπεύθυνος διαφόρων προγραμμάτων Erasmus και διδασκαλία σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη

 Συμμετοχή σε  Επιτροπές και Δ.Σ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Μέλος του Δ.Σ του Διεθνούς Ινστιτούτου για την ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου (UNIDROIT). Εταίρος (fellow) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αδικοπρακτικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (European Centre of Tort and Insurance Law) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Ομάδας Αδικοπρακτικού Δικαίου (Εuropean Group on Tort Law). Διατελέσασα μέλος της συσταθείσας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες (Expert Group on liability and new technologies in its New Technologies Formation). Πρόεδρος της συσταθείσας από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγενείας του Υπουργείου Εσωτερικών Επιστημονικής Επιτροπής για την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση. Διατελέσασα μέλος Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης της Βουλής και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ. Μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών, της Ένωσης Δικονομολόγων και της Ένωσης Αστικολόγων, διατελέσασα και μέλος του Δ.Σ. αυτής.